Reklame

Nemački fotograf dokazao - nije bilo masakra u Račku!
Desilo se čudo! Nemački fotograf, snimatelj navodnog masakra Srba nad Albancima u Račku izneo je danas na TV severne nemačke istinu!
Nemački fotograf koji je na licu mesta fotografisao poginule UČK vojnike izjavio je danas Severnonemačkoj TV da je istina o "masakru" u Račku, koji je poslužio za bombardovanje Srbije odnosno tada još Jugoslavije, bila manipulisana!
Kao posmatrač UN-a je snimao poginule albance u Račku koji su proglašeni nemačkoj javnosti kao masakrirane žrtve civila od strane Srba. Danas je taj direktni svedok dao nemačkoj televiziji intervju u kojem su pokazane i one fotografije koje do sada nisu pokazivane naime poginulih sa oznakama UČK, municijom i ličnim oružjem. Iz njegove fotodokumentacije proističe jasno, što je on i potvrdio, da se nije radilo o civilnim žrtvama, kako su to tada objavile sve Nemačke a i veliki broj svetskih televizija. Uz pokazani materijal je jasno izjavio da se radilo o poginulim u borbama a nikako u masakru poginulih žrtava!

Dokazao je manipulaciju njegovih slika koja se radila od zvaničnika Nemačke vlade a ponajviše od ministra Šarpinga da bi se pridobilo raspoloženje naroda za pristajanje na rat i bombardovanje odnosno odobravanje NATO učešće u bombardovanjuJugoslavije. Javno je optužio Šarpinga da je manipulisano istinom kako bi se okrivili Srbi. Dali je to proradila savest fotografa ili je to neka vrsta zaokreta politike severnoatlantske alijanse pokazaće se sledećih dana i nedelja!


Vilijam Voker sa rukama u džepovima sprovodi takozvanu " istragu o masakru " . Voker je odbio da dozvoli predstavnicima domaćih medija da budu prisutni tokom svoje " istrage " , i lično je odabrao tim novinara koji mogu da ga prate

6 коментара: