Reklame

Čuveni po svojoj časti i ratničkoj tradiciji, kozački atamani (vodje) su potpisali zajedničku izjavu i poslali je ruskim medijima, da ruski Kozaci neće da dopuste da njihova braća Srbi stradaju od nevernika i da je trenutno spremno 15 hiljada Kozaka da se uputi na Kosovo i Metohiju radi odbrane Srba. Primerak ove izjave poslat je i privremenim institucijama na Kosovu i Metohiji. Još uvek nema reakcija ruskih zvaničnika na ovu izjavu, a nema nikakvog saopštenja ni srpskih vlasti. Kako znamo, predsednik vlade Srbije, Ivica Dačić, razgovarać sa državnim vrhom Rusije, uključujući i samog predsednika Putina.

0 коментара:

Постави коментар