Reklame


Filološka polemika između srpske i hrvatske strane izlišna jer je još u 19. veku kolonijalna Austrougarska hrvatski jezik izbacila iz službene i književne upotrebe

srbi, hrvatska, hrvati, turisti
Hrvati a pričaju srpski
BEOGRAD - Zakaj ćutiš? Stanovnici Vukovara koji se iz petnih žila trude da zabrane službenu upotrebu srpskog jezika i pisma u tom gradu sigurno nisu čuli da je još u 19. veku kolonijalna Austrougarskahrvatski jezik izbacila iz književne i službene upotrebe!
Milorad Buha, predsednik Upravnog odbora Matice srpske u Dubrovniku, tvrdi da je filološka nauka pokazala da Hrvati govore srpskim jezikom.
- Treba polaziti od tri nepobitne naučne činjenice u filološkoj nauci, a to su da je srpski jezik službeni i književni jezik u Hrvatskoj, zatim da je kolonijalna Austrougarska izbacila hrvatski jezik iz službene i književne upotrebe u 19. stoleću, proglašavajući ga nenaučno kajkavskim dijalektom, i da srpski jezikima dva dijalekta - štokavski i čakavski. O tome je Ruska akademija nauka i umetnosti u Sankt Peterburgu objavila naučni rad akademika Aleksandra Belića 1905. godine, u kojem je naglasio da je polemika s hrvatskom stranom bez ova tri naučna polazišta izlišna i nenaučna.

0 коментара:

Постави коментар