Reklame

Anđa Kostić poslala je sina Dragana u vojsku 2004. godine. Vraćen je u mrtvačkom sanduku, jer je u leskovačkoj kasarni Jablanica poginuo 27. avgusta pod nerazjašnjenim okolnostima.


Anđa i Milijan Kostić
Vojska Srbije žalila se na presudu po kojoj je za smrt vojnika isplatila milion dinara i dobila sudsku odluku po kojoj majka mora da vrati odštetu za poginulog sina.

Razlog za ovakvu nečuvenu odluku sudije je taj što je vojnikov otac Milijan poginuo u saobraćajnoj nesreći, a majka Anđa nije pravni naslednik. Ona prema rešenju sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu Ivane Mijačić, mora da vrati oko milion dinara koje je država isplatila zbog još nerazjašnjene smrti njenog sina.
Porodici nastradalog vojnika isplaćeno je odlukom Apelacionog suda u Nišu od 13. novembra 2010. godine 800.000 dinara za pretrpljene duševne bolove (na šta je obračunata zatezna kamata) i 112.666 dinara na ime sudskih troškova.


Ministarstvo odbrane žalilo se 10. februara 2011. tvrdnjom da majka Anđa Kostić nema pravo na nadoknadu štete, jer je nadoknadu zatražio otac Milijan.
 
U žalbi je navedeno da je Milijan poginuo u saobraćajnoj nesreći 15. maja 2010.
godine na Zlatiboru. Odšteta je isplaćena nakon toga i prema žalbi Ministarstva odbrane. majka na nju nema pravo jer nije pravni naslednik odštete koja je konstatovana u presudi Apelacionog suda u Nišu.

Dragan Kostić
Sud u Beogradu usvojio je žalbu i doneo rešenje po kojem majka nema pravo na odštetu.
 
Anđa Kostić, koja živi u Požegi, kaže za „Blic“ da je izgubila veru u sudove u Srbiji.
 
- Novac mi ništa ne znači. Ne može da mi vrati mog sina. Moje dete je ubijeno, a mi to ne možemo da dokažemo u Srbiji. Zato se uzdam da će sud u Strazburu, gde je moj pokojni suprug još 2007. pokrenuo postupak, odlučiti u našu korist - rekla je ucveljena majka Anđa.

Predrag Savić, advokat poridice Kostić, izjavio je da zahtev vojske „kopa po ranama“ izmučene i ponižene porodice i da predsavlja pravni skandal.

2 коментара: