Reklame

Ali, neće doći do uništenja ljudske rase i ostalih živih organizama. Najbolji poznavalaci kulture drevnog naroda Maja, tumačeći kalendar, ali i mnogobrojne zapise koji su iza njih ostali, kažu da će se toga dana dogoditi nešto što ljudski um ne može da shvati. Istrebljanja ljudske rase neće biti, živi svet će opstati, ali će doći do neverovatnih promena. Najčešće su teorije i pretpstavke jesu da će ljudska civilizacija toga dana ući u novi period svoga postojanja, a materijalno će biti potisnuto duhovnim. Dakle, smaka sveta će ipak biti. Neće više postojati ovakav svet kakav sada jeste.

0 коментара:

Постави коментар